Thông báo về việc tổ chức kiểm tra điều kiện ngoại ngữ các lớp VUW, LTU các khóa và TROY13

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra điều kiện ngoại ngữ các lớp VUW, LTU các khóa và TROY13

THÔNG BÁO Về việc: Tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ các lớp VUW và LTU khóa 09, 10, 11, 12 và TROY 13  Kính gửi: Sinh viên các lớp VUW...

 
Thông báo quyết định trao học bổng TOKAI 2014

Thông báo quyết định trao học bổng TOKAI 2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Học bổng cho sinh viên HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  Căn cứ Thỏa thuận Hợp tác ký ngày 10/01/2013...

 
Thông tin tuyển sinh đại học các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế năm 2015

Thông tin tuyển sinh đại học các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế năm 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2015 Năm 2015, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) tiếp...

 
Thông báo tổ chức lớp ngoại ngữ dự bị cho sinh viên dự bị VUW, LTU và TROY khóa 13

Thông báo tổ chức lớp ngoại ngữ dự bị cho sinh viên dự bị VUW, LTU và TROY khóa 13

Kính gửi: Sinh viên dự bị VUW13, LTU13 và TROY13 Căn cứ trên kết quả kiểm tra điều kiện ngoại ngữ cho sinh viên dự bị VUW13, LTU13 và TROY13 ngày...

 
 

VIDEO – SIE

RADIO SV SIE

Visits Counter SIE.VN

Now online: 106
Overall: 102149498